BY: Aleksandra Zamarja

Relacja matka-dziecko / Rozwój dziecka

Wpływ relacji matka-dziecko na rozwój dziecka

Wpływ relacji matka-dziecko na dalszy rozwój dziecka

Największa bliskość i najściślejszy kontakt fizyczny między dziećmi a rodzicami występuje w czasie niemowlęctwa. Bliskość jest zarówno przyjemna dla rodziców jak i dziecka, jednak ma też swoje praktyczne zastosowanie. Ten bliski kontakt pozwala rozwijać silne więzi emocjonalne.

Read More “Wpływ relacji matka-dziecko na rozwój dziecka”

BY: Aleksandra Zamarja

Psychoterapia / Zaburzenia osobowości

Psychoterapia analityczna w leczeniu zaburzeń osobowości

Czym są zaburzenia osobowości?

Zaburzenia osobowości to zaburzenie psychiczne. Ujawnią się pod postacią głęboko zakorzenionych, trwałych wzorców postępowania. Obejmują także wzorce, które nie są przystosowane w relacji ze środowiskiem. To prowadzi do trudności w funkcjonowaniu społecznym i behawioralnym. Zaburzenia mogą także dotyczyć trudności w przeżywaniu siebie i innych oraz stosunku do samego siebie.
Read More “Psychoterapia analityczna w leczeniu zaburzeń osobowości”

BY: Aleksandra Zamarja

Nerwica lękowa / Zaburzenia lękowe

Nerwica lękowa objawy + typy zaburzeń lękowych

Czym jest nerwica lękowa?

Każdy z nas miewa gorsze dni, szczególnie w takim okresie jak jesień. Poczucie smutku i stresu przez jakiś okres czasu, nie powinno być czymś niepokojącym. Gorzej jednak kiedy taki nastrój się wydłuża i przeobraża się w nerwicę lękową.

Jeżeli doświadczasz ataków paniki, myśli obsesyjnych, nieprzepracowanych myśli albo obezwładniające fobie, możesz doświadczać nerwicy lękowej. Zalecana jest wtedy konsultacja z psychologiem bądź lekarzem. Read More “Nerwica lękowa objawy + typy zaburzeń lękowych”

BY: Aleksandra Zamarja

zaburzenia psychiczne wśród studentów

Zaburzenia zdrowia psychicznego wśród studentów

Studia a zaburzenia zdrowia psychicznego

Wysokie wymagania i oczekiwania, jakim starają się sprostać dziś młodzi ludzie powodują, że znajdują się oni w grupie wysokiego ryzyka zachorowalności na depresje i inne choroby. Badania wykazują, że studenci czują większą presję niż kiedykolwiek aby odnieść sukces na studiach. Chcą zainwestować jak najwiecej energii w swoją karierę zawodową w przyszłości, co bywa często przyczyną utrzymujących się napięć i lęku.  Read More “Zaburzenia zdrowia psychicznego wśród studentów”

BY: Aleksandra Zamarja

Psychoterapia

Czym jest psychoterapia?

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia to jedna z typów terapii występujących w psychologii. Zajmuję się ona leczeniem problemów emocjonalnych, odpowiada za poprawę dobrostanu i zdrowia psychicznego pacjentówRead More “Czym jest psychoterapia?”

BY: Wioletta Głódkowska

ADHD / Dzieci z ADHD

Charakterystyka dziecka z ADHD

Charakterystyka dziecka z ADHD

Każde dziecko jest niepowtarzalne i tak też jest z dziećmi cierpiącymi na ADHD. Można powiedzieć, że każdy przebieg ADHD jest inny i wymaga indywidualnej diagnozy. Wyraźne jednak w funkcjonowaniu dzieci z ADHD są trudności z utrzymaniem uwagi, szczególnie w trakcie dłuższych zadań.

Read More “Charakterystyka dziecka z ADHD”

BY: Wioletta Głódkowska

ADHD / Historia ADHD

Historia ADHD

Historia ADHD

Wiele osób zapewne zastanawia się skąd wzięło się to zaburzenie. Zdarza się, że starsi wiekiem pedagodzy, nauczyciele poddają w wątpliwość istnienie zespołu nadpobudliwości, widzą problem ADHD jako nieodłącznie związany z obecnymi czasami i szybkim tempem życia. Warto zatem zadać sobie pytanie czy ADHD istniało kiedyś? Wygląda na to, że raczej nie da się ustalić kiedy wszystko się zaczęło. Z pewnością jednak zespół nadpobudliwości towarzyszy nam ludziom, od kiedy jesteśmy w stanie opisywać przeszłość. Już w literaturze XVII wieku filozof – John Locke wspomina o uczniach, którzy jak pisze „ starają się tak jak to możliwe ale nie są w stanie powstrzymać umysłu od błądzenia po manowcach” (Amen, 2010). Read More “Historia ADHD”

BY: Wioletta Głódkowska

ADHD

Co to jest ADHD?

Czym jest ADHD?

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, ADHD (ang. Attention Deficyt Hiperactivity Disorder) uznaje się obecnie za najbardziej rozpowszechnione zaburzenie rozwojowe, dotyka ono ok. 5% dzieci (Braaten i Rosen., 2000). Behawioralne syndromy można scharakteryzować jako trwałe i rozwojowo nieadekwatne zaburzenia uwagi i nadaktywności – impulsywności. Read More “Co to jest ADHD?”