Psychoterapia rodzinna

Założeniem psychoterapii rodzinnej jest rozumienie, że sposób funkcjonowania poszczególnych członków rodziny należy rozpatrywać w kontekście systemu rodzinnego. Problemy emocjonalne jednej osoby wpływają na pozostałych członków rodziny. Oznacza to , że  problemy wychowawcze dziecka, zaburzenia zachowania czy zaburzenia psychosomatyczne jak : anorexia bulimia czy inne trudności mogą być objawem rodzinnym , sygnałem , że pomocy potrzebuje cała rodzina.

Przebieg psychoterapii rodzinnej

W trakcie psychoterapii członkowie rodziny mogą  pracowa nad wzajemnym porozumiewaniem się, wyrażaniem i przeżywaniem uczuć, stawianiem bezpiecznych granic, rozwiązywaniem konfliktów . Rodzina pracuje nad rozpoznaniem źródeł trudności.

Częstotliwość spotkań

Praca tą metodą, częstotliwość spotkań dostosowana jest do indywidualnej specyfiki rodziny, jej gotowości do zmian i indywidualnie uzgadniana z psychoterapeutą.

W przypadku pytań dotyczących mojej oferty oraz w celu umówienia się na sesję proszę o kontakt na adres:

lub telefonicznie: