Psycholog kliniczny. Psychoterapeuta

Ukończył studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Gdańskim oraz podyplomowe studia z psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Szkoli się i superwizję skuteczność swojej pracy w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). W 2019 roku skończył 4 letnie szkolenie specjalizacyjne z psychologii klinicznej i zdał Państwowy Egzamin Specjalizacyjny.Pracuje jako psycholog od 2010 roku. Początkowo w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, a od 2017 roku w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce k. Olsztynka. Doświadczenie zdobywa współpracując z organizacjami pozarządowymi, poradniami psychologicznymi.

Specjalizuje się w diagnozie zaburzeń poznawczych w zespołach neurologicznych (choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, MPDz i inne zaburzenia neurologiczne) oraz diagnozie sprawności intelektualnej i zaburzeń w funkcjonowaniu dzieci od 2 roku życia.

Pomoc psychologiczną  oraz psychoterapię dla osób doświadczających trudności w funkcjonowaniu emocjonalnym lub społecznym (dorośli, młodzież i dzieci od 11 roku życia) prowadzi w podejściu psychodynamicznym. Wsparcia psychologicznego pacjentom oraz ich rodzinom udziela w oparciu o krótkoterminowe techniki psychologii poznawczo-behawioralnej.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.