Magister psychologii, Psychoterapeuta

W Mind prowadzi TUS (Trening Umiejętności Społecznych ), konsultacje i badania psychologiczne dzieci i młodzieży, psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży,

Absolwentka stacjonarnych studiów magisterskie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy o specjalności klinicznej oraz podyplomowych studiów w zakresie psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W trakcie czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – jednym z ośrodków rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończone liczne szkolenia z różnych obszarów z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii,  m. in.  „Trening umiejętności społecznych (TUS), terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu”  organizowany przez Fundację Pomoc Autyzm oraz „Setting w pudełku, czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci” opracowany przez Ośrodek Psychoterapii Mały Książę oraz Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej.

Poza pracą w Mind, pracuje  na oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie. W swojej praktyce kieruje się standardami etycznymi Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a przede wszystkim szacunkiem wobec drugiego człowieka oraz chęcią poznania jego świata wewnętrznego, by móc udzielić mu jak najlepszego wsparcia w procesie budowania zdrowia. Regularnie rewidouje i podnosi jakość swojej pracy, korzystając z superwizji u specjalistów polecanych przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.