Jak dojadę?

Psychoterapia grupowa

Pracuję metodą analizy grupowej. Analityczna psychoterapia grupowa oparta jest na teorii psychoanalitycznej i wiedzy dotyczącej dynamiki grupowej.

Jeśli któryś z poniższych aspektów dotyczy Ciebie – to znak, że warto udać się do specjalisty o pomoc.

  • przyczyna x
  • przyczyna x
  • przyczyna x
  • przyczyna x

Przebieg psychoterapii grupowej

Założeniem analizy grupowej jest ponowne przeżycie indywidualnych trudności, problemów w grupie, zarówno świadomych jak nieświadomych. Zadaniem grupy jako całości jest miedzy innymi podjęcie próby refleksji i rozumienia zarówno indywidualnych problemów pacjentów jak i relacji między uczestnikami a cała grupą  czy miedzy uczestnikami a psychoterapeutą. Uczestnicy grupy mogą uświadomić sobie jak tworzą związki z ludźmi oraz w bezpiecznych okolicznościach uświadomić sobie problemy, które utrudniają satysfakcjonujące relacje czy autonomiczne życie. Grupa staje się niejako „kontenerem” lęków czy innych trudności wnoszonych przez pacjentów.

Setting Analizy Grupowej

Konsultacje do terapii grupowej trwają od kilku do kilkunastu sesji, odbywają się indywidualnie. W trakcie konsultacji odbywa się diagnoza, zostają nazwane trudności pacjent. Ma miejsce też  przygotowanie pacjenta do rozpoczęcia terapii w grupie. Sesje grupowe trwają 1 i pół godziny jeden raz w tygodniu. Pracuję w grupach małych tj. liczących nie więcej niż 8 osób.

Psychoterapia grupowa

Pracuję metodą analizy grupowej. Analityczna psychoterapia grupowa oparta jest na teorii psychoanalitycznej i wiedzy dotyczącej dynamiki grupowej.

Jeśli któryś z poniższych aspektów dotyczy Ciebie – to znak, że warto udać się do specjalisty o pomoc.

  • przyczyna x
  • przyczyna x
  • przyczyna x
  • przyczyna x

Przebieg psychoterapii grupowej

Założeniem analizy grupowej jest ponowne przeżycie indywidualnych trudności, problemów w grupie, zarówno świadomych jak nieświadomych. Zadaniem grupy jako całości jest miedzy innymi podjęcie próby refleksji i rozumienia zarówno indywidualnych problemów pacjentów jak i relacji między uczestnikami a cała grupą  czy miedzy uczestnikami a psychoterapeutą. Uczestnicy grupy mogą uświadomić sobie jak tworzą związki z ludźmi oraz w bezpiecznych okolicznościach uświadomić sobie problemy, które utrudniają satysfakcjonujące relacje czy autonomiczne życie. Grupa staje się niejako „kontenerem” lęków czy innych trudności wnoszonych przez pacjentów.

Setting Analizy Grupowej

Konsultacje do terapii grupowej trwają od kilku do kilkunastu sesji, odbywają się indywidualnie. W trakcie konsultacji odbywa się diagnoza, zostają nazwane trudności pacjent. Ma miejsce też  przygotowanie pacjenta do rozpoczęcia terapii w grupie. Sesje grupowe trwają 1 i pół godziny jeden raz w tygodniu. Pracuję w grupach małych tj. liczących nie więcej niż 8 osób.