Psychoterapia dla dorosłych

Jako psychoterapeuci pracujemy pod stałą superwizją W swojej pracy przestrzegamy zasad etycznych określonych jako Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

O metodzie

Psychoterapia psychodynamiczna

jest uznaną metodą leczenia zaburzeń psychicznych i emocjonalnych. Koncentruje się na psychologicznych korzeniach cierpienia emocjonalnego. Cechami charakterystycznymi terapii psychodynamicznej są autorefleksja i samobadanie oraz wykorzystanie relacji między terapeutą a pacjentem jako wglądu w problematyczne wzorce relacji w życiu pacjenta.

W ośrodku Mind oferujemy psychoterapię psychodynamiczną prowadzoną przez psychoterapeutów według zasad etycznych i zgodnie z najnowszymi wytycznymi.

Psychoterapia analityczna

jest metodą leczniczą. Jest to forma praktyki klinicznej opartej na psychoanalitycznych teoriach i zasadach rozumienia człowieka. W procesie psychoterapii terapeuta wraz z pacjentem tworzą relacje terapeutyczną, w ramach której podejmują próbę refleksji na ważnymi wydarzeniami i relacjami w życiu pacjenta.

Psychoterapeuta pomaga pacjentowi odkrywać zależności między głębokimi kwestiami emocjonalnymi dotyczącymi przeszłości i trudnościami w obecnym życiu pacjenta.

Pomaga też zrozumieć, nazwać, połączyć różne aspekty dotyczące relacji pomiędzy terapeutą a nim samym. Pacjent w procesie psychoterapii (przy pomocy terapeuty) dociera do nieświadomych uczuć, które mogą się odnosić do ważnych konfliktów i w konsekwencji zniekształcać rzeczywistość czy blokować emocjonalną świadomość, odczuwanie siebie i poczucie własnej wartości.

Do kogo jest skierowana?

Psychoterapia jest pomocna w leczeniu osób cierpiących z powodu zaburzeń lękowych, depresyjnych, obsesyjnych, które mogą się manifestować jako trudności w bliskich relacjach, bezradność z powodu nieudanych prób pokonania trudności, brak wiary w siebie, zaburzenia odżywiania, kryzysy rozwojowe czy trudności w wychowywaniu dzieci.

Ważnym kryterium jakim kieruje się przy wyborze tej metody pomocy jest motywacja pacjenta, ciekawość siebie, chęć poznania i zrozumienia siebie a nie wyłącznie pragnienie pozbycia się objawów.

Psychoterapia indywidualna

Polega na regularnych spotkaniach pacjenta z terapeutą. Spotkania mogą odbywać się raz w tygodniu lub częściej. Sesje terapeutyczne trwają zawsze 50 minut.

Stałość czasu spotkań, częstotliwości i miejsca a także nie dyrektywność terapeuty to warunki niezbędne do powstania sytuacji sprzyjającej leczeniu.

Celem psychoterapii może być pomoc w konkretnym zakresie lub gruntowna zmiana. Zakres pomocy wpływa na czas trwania psychoterapii.

Jak długo trwa psychoterapia?

Czas trwania psychoterapii jest zawsze indywidualny. Zarówno decyzja o rozpoczęciu jak i kończenie terapii jest szczegółowo omawiane z pacjentem.

Konsultacje

Trwają 50 minut od 2 do 4 spotkań. Konsultacja służy wstępnemu poznaniu przyczyny wizyty. Zarówno pacjent jak i terapeuta nie ponoszą zobowiązania co dalszej współpracy. W czasie konsultacji terapeuta stara się poznać pacjenta i zaproponować jak najlepszą pomoc. Ustalany jest zakres pomocy a także setting czyli częstotliwość spotkań, czas trwania psychoterapii.

W przypadku pytań dotyczących mojej oferty oraz w celu umówienia się na sesję proszę o kontakt na adres:

lub telefonicznie: