Pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży i rodziców

Wychowując nasze dzieci często zadajemy sobie pytanie czy rozwijają się one prawidłowo?

Obserwując nasze dziecko w grupie rówieśników dostrzegamy czasem jego deficyty i zastanawiamy się co to oznacza, że nasze dziecko zachowuje się inaczej lub nie umie jeszcze tego co koledzy w przedszkolu czy szkole.

Następne pytanie jakie się wtedy nasuwa to czy możemy jako rodzice wspierać nasze dzieci i jak to robić.

Obszar pomocy:

  • Zaburzenia rozwojowe (Autyzm, Zespół Aspergera)
  • ADHD
  • Trudności okresu dorastania
  • Trudności interpersonalne w relacjach z rówieśnikami i z rodzicami
  • Zaburzenia nastroju
  • Zaburzenia lękowe (lęk separacyjny, mutyzm wybiórczy, zaburzenia obsesyjno -kompulsyjne)
  • Zaburzenia odżywiania
  • Zaburzenia opozycyjno- buntownicze
  • Zaburzenia zachowania
  • Specyficzne trudności indywidualne

Formy pomocy

Diagnoza odbywa się w ramach kilku spotkań z psychologiem:

Diagnoza odbywa się w ramach kilku spotkań z psychologiem:

Pierwsze spotkanie

Odbywa się wyłącznie z rodzicem ( rodzicami). Trwa 50minut. W czasie rozmowy ustalany jest zakres pomocy, jakiej rodzic oczekuje od psychologa w tym jakich informacji o dziecku jest ciekaw lub jaki zgłasza problem.

Stosownie do oczekiwań klienta proponujemy określoną liczbę spotkań z dzieckiem i testów, które powinny być przeprowadzone w celu wyłonienia odpowiedzi na pytania czy trudności zgłaszane przez rodzica.

W czasie tego spotkania również rodzic wypełnia określone testy oraz umawiane są spotkania z dzieckiem.

Spotkanie z dzieckiem

Zwykle psycholog spotyka się z dzieckiem 2 razy (po 50 minut każde spotkanie).

Informacja zwrotna

Następnie odbywa się drugie spotkanie psychologa z rodzicem w czasie którego psycholog szczegółowo omawia wyniki uzyskane w testach oraz udziela informacji rodzicowi w jaki sposób wspierać rozwój dziecka, wyrównywać jego szanse i pomagać mu w jego trudnościach.

Na życzenie rodzica może zostać sporządzona i wydana pisemna informacja zwrotna.

Pracuję z dzieckiem w oparciu o założenia terapii behawioralno – poznawczej.

W przypadku pytań dotyczących mojej oferty oraz w celu umówienia się na sesję proszę o kontakt na adres:

lub telefonicznie: