Dobry psycholog w Olsztynie

Certyfikowana psychoterapeutka. Psycholog Kliniczny. Specjalista psychologii klinicznej dzieci młodzieży. Superwizor w trakcie szkolenia.

W Mind prowadzi psychoterapię indywidualną z dorosłymi i młodzieżą ( w nurcie zorientowanym psychoanalitycznie)  oraz terapię grupowa ( w nurcie analityczno grupowym) a także badania psychologiczne dzieci i młodzieży.

Certyfikowany psychoterapeuta. Psycholog kliniczny. Specjalista psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.

Absolwentka 5-letnich studiów magisterskich  z zakresu psychologii klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończone studia podyplomowe z zakresu psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Uzyskała tytuł specjalisty psychologi klinicznej, po ukończonym 4 letnim kursie  specjalizacjyjnym z zakresu psychologii klinicznej z subspecjalizacją z Psychologii Klinicznej dzieci i młodzieży uzyskując tytuł specjalisty psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.

Absolwentka 4- letniego  szkolenia podyplomowego z zakresu psychoterapii w Insytucie Analizy Grupowej Rasztów. Uzyskała Certyfikat Psychoterapeuty w zakresie analizy grupowej oraz psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej.

Obecnie w trakcie kursy superwizorskiego w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz członkiem kandydatem Instytutu Analizy Grupowej Rasztów. W swej pracy kieruję się kodeksem etycznym Instytutu Rasztów. oraz PTP

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.