Jako psycholog dziecięcy, jestem często pytana o to, jak budować pozytywne relacje z dziećmi. To pytanie jest kluczowe, ponieważ relacje, które nawiązujemy w dzieciństwie, mają ogromny wpływ na nasze dorosłe życie. W psychologii, a zwłaszcza w teoriach psychoanalitycznych , mówimy o tym jako o ‘pierwotnych związkach’. Ale jak zbudować te pozytywne relacje? Odpowiedź na to pytanie jest zarówno prosta, jak i skomplikowana.

Wprowadzenie do psychologii dziecka w ujęciu psychoanalitycznym

Freud jest często nazywany ojcem  psychoanalizy. Jego teorie o rozwoju psychoseksualnym dziecka wywarły ogromny wpływ na nasze zrozumienie relacji między dziećmi a dorosłymi. Kluczowym pojęciem w jego teoriach jest idea, że dzieci przechodzą przez serie faz, które kształtują ich osobowość i relacje z innymi.

Fazy te, znane jako fazy psychoseksualne, to: faza oralna, faza analna, faza falliczna, faza latencji  i faza genitalna. Każda z tych faz jest związana z różnymi wyzwaniami i konfliktami, które muszą być rozwiązane, aby dziecko mogło rozwijać się zdrowo.

Dzieci, które nie są w stanie skutecznie negocjować tych faz, mogą doświadczać tego, co Freud nazywał “kompleksem”. Kompleksy te mogą prowadzić do problemów w późniejszym życiu, takich jak trudności w nawiązywaniu relacji, problemy z autorytetem, problemy z intymnością i inne.

Wiedza o tych fazach i zrozumienie, jak one wpływają na rozwój dziecka są kluczowe dla budowania pozytywnych relacji z dziećmi.

Jak budować pozytywne relacje z dziećmi?

Kluczowym aspektem jest zrozumienie i akceptacja faz rozwojowych dziecka. Jak już wspomniałam, Freud podzielił rozwój dziecka na wyżej wymienione fazy. Zrozumienie tych okresów  i dostosowanie swojego podejścia do dzieci  może pomóc w budowaniu zdrowych i pozytywnych relacji z nimi

Bardzo ważne jest zadbanie o bezpieczne  i stabilne środowiska dla dziecka. Dzieci potrzebują stabilności i przewidywalności, aby czuć się bezpiecznie. Tworzenie takiego środowiska jest kluczowe dla ich zdrowego rozwoju.

W relacjach w dziećmi ogromne znaczenie ma bycie cierpliwym i wyrozumiałym. Budowanie pozytywnych relacji z dziećmi wymaga czasu, cierpliwości i zrozumienia. Nie zawsze będzie łatwo, ale wartość zdrowych i pozytywnych relacji z dziećmi jest  bezcenna.

Fazy rozwojowe  a relacje z dziećmi

W tej sekcji przyjrzymy się bliżej, jak fazy rozwojowe według Freuda wpływają na budowanie relacji z dziećmi. Każda z faz jest unikalna i ma swoje specyficzne wyzwania i możliwości dla relacji między dorosłymi a dziećmi.

Faza Wyzwania Możliwości
Faza oralna (0-1 rok) Niezaspokojone potrzeby mogą prowadzić do frustracji. Pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb może budować zaufanie.
Faza analna (1-3 lata) Walka o kontrolę może prowadzić do konfliktów. Pomoc w nauce samokontroli może budować poczucie autonomii.
Faza falliczna (3-6 lat) Konflikty o identyfikację płciową mogą prowadzić do niezrozumienia. Pomoc w zrozumieniu tożsamości płciowej może budować poczucie bezpieczeństwa.
Faza latencji (6-12 lat) Presja społeczna może prowadzić do stresu. Pomoc w nawigacji w świecie społecznym może budować poczucie kompetencji.
Faza genitalna (12 lat+) Walka o niezależność może prowadzić do konfliktów. Pomoc w rozwijaniu niezależności może budować poczucie pewności siebie.

Jak widać, każda faza rozwojowa ma swoje unikalne wyzwania i możliwości. Zrozumienie tych faz i dostosowanie swojego podejścia do nich może pomóc w budowaniu pozytywnych relacji z dziećmi.

Ważne jest jednak, aby pamiętać, że te fazy są tylko ogólnym przewodnikiem. Każde dziecko jest inne i może przechodzić przez te fazy w różnym tempie. Dlatego ważne jest, aby być cierpliwym i wyrozumiałym, podążając za dzieckiem, a nie zmuszając go do podążania za określonym schematem.

W końcu, najważniejsze jest to, aby dzieci czuły się kochane, bezpieczne i szanowane.

Podsumowanie

W tym artykule omówiliśmy, jak budować pozytywne relacje z dziećmi z perspektywy teorii psychoanalitycznych. Podkreśliliśmy znaczenie zrozumienia i akceptacji faz rozwojowych dziecka, tworzenia bezpiecznego i stabilnego środowiska, a także bycia cierpliwym i wyrozumiałym.

FAQ

  1. Co to jest faza oralna ? Faza oralna to pierwsza faza rozwoju psychoseksualnego, która ma miejsce w pierwszym roku życia dziecka. W tej fazie, dziecko poznaje świat głównie przez usta, a zaspokajanie jego potrzeb oralnych (np. przez karmienie) jest kluczowe dla budowania zaufania.
  2. Co to jest faza analna? Faza analna to druga faza rozwoju psychoseksualnego, która ma miejsce między pierwszym a trzecim rokiem życia dziecka. W tej fazie, dziecko zaczyna uczyć się kontroli nad swoim ciałem, a zwłaszcza nad procesami wydalania. Sukces w tej fazie jest kluczowy dla budowania poczucia autonomii.
  3. Co to jest faza falliczna? Faza falliczna to trzecia faza rozwoju psychoseksualnego, która ma miejsce między trzecim a szóstym rokiem życia dziecka. W tej fazie, dziecko zaczyna rozumieć swoją tożsamość płciową, a sukces w tej fazie jest kluczowy dla budowania poczucia bezpieczeństwa.
  4. Co to jest faza latencji? Faza latencji to czwarta faza rozwoju psychoseksualnego, która ma miejsce między szóstym a dwunastym rokiem życia dziecka. W tej fazie, dziecko zaczyna aktywnie uczestniczyć w świecie społecznym, a sukces w tej fazie jest kluczowy dla budowania poczucia kompetencji.
  5. Co to jest faza genitalna? Faza genitalna to piąta i ostatnia faza rozwoju psychoseksualnego, która rozpoczyna się w okresie dojrzewania. W tej fazie, dziecko zaczyna zainteresować się seksualnością, a sukces w tej fazie jest kluczowy dla budowania poczucia pewności siebie.

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania na temat teorii Freuda i budowania pozytywnych relacji z dziećmi, skontaktuj się ze specjalistą w dziedzinie psychologii dziecięcej.