Co to jest NPD?

Narcystyczne zaburzenia osobowości, znane jako NPD, to skomplikowany stan psychologiczny. Charakteryzuje się nadmiernym poczuciem własnej wartości, brakiem empatii oraz obsesją na punkcie sukcesu i uznania. Jednakże, wewnątrz tych jednostek często kryje się niska samoocena i skrajna wrażliwość na krytykę. To, co na zewnątrz wygląda na pewność siebie, może być jedynie maską skrywającą głęboko zakorzenione niepewności. Poniżej znajduje się lista głównych symptomów NPD:

 • Nadmierne poczucie własnej wartości
 • Obsesja na punkcie sukcesu i uznanie
 • Brak empatii
 • Niska samoocena
 • Skrajna wrażliwość na krytykę

Co to jest psychoterapia psychodynamiczna?

Psychoterapia psychodynamiczna to forma terapii mająca swoje korzenie w psychoanalizie. Skupia się ona na nieświadomych procesach manifestujących się w aktualnym zachowaniu pacjenta. Podczas sesji, pacjent jest zachęcany do mówienia o swoich myślach i uczuciach. Terapeuta stara się dostrzec wzorce, które mogą być niewidoczne dla pacjenta, pomagając mu zrozumieć, jak przeszłość wpływa na obecne zachowanie.

Psychoterapia obejmuje:

 • Skupienie na nieświadomych procesach
 • Analiza wpływu przeszłości na teraźniejszość
 • Rozumienie i interpretacja snów
 • Analiza przeniesienia  i przeciwprzeniesienia

Ta forma terapii jest szczególnie efektywna dla osób z zaburzeniami osobowości, takimi jak NPD, gdzie problemy często mają swoje korzenie w wczesnych doświadczeniach życiowych.

Psychoterapia psychodynamiczna w leczeniu NPD

Psychoterapia psychodynamiczna odgrywa kluczową rolę w leczeniu pacjentów z NPD. Ten typ terapii dostosowuje swoje metody do specyficznych cech pacjenta, co pozwala skupić się na istotnych obszarach takich jak dysfunkcje w samoregulacji, regulacji emocji i relacjach interpersonalnych. Podczas terapii pacjenci uczą się zrozumieć i zarządzać swoimi emocjami, co jest szczególnie ważne dla osób z NPD, które często mają trudności z empatią i regulacją emocji. Nauczenie pacjentów, jak skutecznie radzić sobie z emocjami, może przynieść znaczące korzyści w ich życiu codziennym. Psychoterapia psychodynamiczna pomaga również pacjentom poprawić swoje relacje interpersonalne. Osoby z NPD często mają trudności w utrzymaniu zdrowych relacji, a psychoterapia psychodynamiczna może pomóc im lepiej zrozumieć swoje interakcje z innymi i znaleźć sposoby na poprawę swoich umiejętności interpersonalnych. Przez to wszystko, terapeuta psychodynamiczny pracuje blisko z pacjentem, dostosowując terapię do jego indywidualnych potrzeb i pomagając mu zrozumieć swoje unikalne doświadczenia i reakcje emocjonalne.

Analiza przeszłości

W psychoterapii psychodynamicznej, analiza przeszłości jest kluczowym elementem procesu leczenia. Pacjenci z NPD są zachęcani do głębokiego zanurzenia się w swoich przeszłych doświadczeniach, szczególnie w tych, które mogły wpłynąć na rozwój ich zaburzenia. Poprzez analizowanie przeszłych doświadczeń, pacjenci zaczynają dostrzegać, jak ich wczesne relacje, szczególnie te z rodzicami i innymi kluczowymi osobami, mogły wpłynąć na ich obecne problemy. Uświadamianie sobie tych powiązań jest pierwszym krokiem do przewartościowania i zmiany szkodliwych wzorców zachowań. W tym procesie, terapeuta pełni kluczową rolę, pomagając pacjentom zrozumieć i przetworzyć te trudne doświadczenia. To może pomóc pacjentom z NPD zrozumieć, dlaczego reagują w określony sposób, i nauczyć się nowych, zdrowszych sposobów radzenia sobie z emocjami i relacjami. Analiza przeszłości w psychoterapii psychodynamicznej to długotrwały proces, ale może przynieść znaczące korzyści dla pacjentów z NPD, pomagając im zrozumieć swoje problemy i znaleźć sposoby na ich pokonanie.

Otwartość i elastyczność

Jednym z najważniejszych aspektów psychoterapii psychodynamicznej jest jej otwartość i elastyczność. Terapeuta nie jest związany sztywnym planem leczenia, ale jest w stanie dostosować swoje podejście do indywidualnych potrzeb pacjenta. W praktyce oznacza to, że terapia może skupiać się na różnych obszarach, w zależności od specyficznych potrzeb pacjenta. Może to obejmować pracę nad problemami z samooceną, relacjami interpersonalnymi, lękiem, depresją lub innymi problemami, które mogą towarzyszyć NPD. Otwartość i elastyczność psychoterapii psychodynamicznej czyni ją skutecznym narzędziem w leczeniu NPD. Pozwala to pacjentom pracować nad swoimi problemami w tempie, które jest dla nich najbardziej komfortowe, a jednocześnie daje im przestrzeń do eksploracji i zrozumienia swoich doświadczeń. Podejście to sprzyja głębszemu zrozumieniu siebie, co jest kluczowe dla osiągnięcia trwałej zmiany i poprawy jakości życia pacjentów z NPD.

Manifestacja narcyzmu

Narcyzm może objawiać się na wiele sposobów, zarówno otwarcie, jak i ukrycie. Według tradycyjnej teorii psychoanalitycznej, otwarte objawy narcyzmu mogą obejmować egocentryzm, arogancję czy poczucie wyższości. Jednakże, narcyzm może również mieć bardziej ukrytą formę. Może to obejmować skrywanie prawdziwego ja, tworzenie fałszywego obrazu siebie, czy manipulowanie innymi do własnej korzyści. Ważne jest zrozumienie, że osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości nie zawsze są świadome swojego narcyzmu. Mogą nie zdawać sobie sprawy, jak ich zachowanie wpływa na innych, a ich poczucie wyższości może być obronnym mechanizmem, chroniącym ich przed poczuciem niewystarczalności. Psychoterapia psychodynamiczna jest jednym z narzędzi, które może pomóc osobom z NPD lepiej zrozumieć i zmienić swoje zachowanie.

FAQ

W tej sekcji postaram się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania na temat NPD i psychoterapii psychodynamicznej.

 1. Jakie są objawy NPD? Osoby z NPD często wykazują egocentryzm, arogancję, brak empatii, trudności w relacjach interpersonalnych, czy problem z regulacją emocji.
 2. Czy NPD jest uleczalne? Choć NPD jest trudne do leczenia, psychoterapia, szczególnie psychoterapia psychodynamiczna, może pomóc pacjentom lepiej zrozumieć i zmienić swoje zachowanie.
 3. Jak długo trwa leczenie NPD? Leczenie NPD jest długotrwałym procesem, który może trwać wiele lat. Tempo i czas trwania leczenia zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta.