Narcystyczne zaburzenia osobowości. Psychoterapia psychodynamiczna

Co to jest NPD? Narcystyczne zaburzenia osobowości, znane jako NPD, to skomplikowany stan psychologiczny. Charakteryzuje się nadmiernym poczuciem własnej wartości, brakiem empatii oraz obsesją na punkcie sukcesu i uznania. Jednakże, wewnątrz tych jednostek często kryje się niska samoocena i skrajna …
Read More

Pierwsza wizyta u Psychologa

Bardzo wiele osób boi się wizyty u psychologa lub psychoterapeuty. Często pytają się: Jak mają się przygotować? Czego mogą się spodziewać? Najważniejszy jest pierwszy krok i decyzja o umówieniu się na spotkanie z psychologiem lub psychoterapeutą. Podjęcie decyzji znaczy, że …
Read More

Wpływ relacji matka-dziecko na rozwój dziecka

Największa bliskość i najściślejszy kontakt fizyczny między dziećmi a rodzicami występuje w czasie niemowlęctwa. Bliskość jest zarówno przyjemna dla rodziców jak i dziecka, jednak ma też swoje praktyczne zastosowanie. Ten bliski kontakt pozwala rozwijać silne więzi emocjonalne. Noszenie dzieci w chustach …
Read More

Psychoterapia analityczna w leczeniu zaburzeń osobowości

Czym są zaburzenia osobowości? Zaburzenia osobowości to zaburzenie psychiczne. Ujawnią się pod postacią głęboko zakorzenionych, trwałych wzorców postępowania. Obejmują także wzorce, które nie są przystosowane w relacji ze środowiskiem. To prowadzi do trudności w funkcjonowaniu społecznym i behawioralnym. Zaburzenia mogą …
Read More

Nerwica lękowa – objawy + Typy zaburzeń nerwowych

Czym jest nerwica lękowa? Każdy z nas miewa gorsze dni, szczególnie w takim okresie jak jesień. Poczucie smutku i stresu przez jakiś okres czasu, nie powinno być czymś niepokojącym. Gorzej jednak kiedy taki nastrój się wydłuża i przeobraża się w …
Read More

Zaburzenia zdrowia psychicznego wśród studentów

Studia a zaburzenia zdrowia psychicznego Wysokie wymagania i oczekiwania, jakim starają się sprostać dziś młodzi ludzie powodują, że znajdują się oni w grupie wysokiego ryzyka zachorowalności na depresje i inne choroby. Badania wykazują, że studenci czują większą presję niż kiedykolwiek aby …
Read More

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia to jedna z typów terapii występujących w psychologii. Zajmuję się ona leczeniem problemów emocjonalnych, odpowiada za poprawę dobrostanu i zdrowia psychicznego pacjentów. Jak wygląda psychoterapia? Ową terapię przeprowadza wyspecjalizowany terapeuta, który ukończył studia podyplomowe z zakresu psychoterapii. Takie spotkanie może przyjmować …
Read More

Charakterystyka dziecka z ADHD

Każde dziecko jest niepowtarzalne i tak też jest z dziećmi cierpiącymi na ADHD. Można powiedzieć, że każdy przebieg ADHD jest inny i wymaga indywidualnej diagnozy. Wyraźne jednak w funkcjonowaniu dzieci z ADHD są trudności z utrzymaniem uwagi, szczególnie w trakcie dłuższych zadań. …
Read More

Co to jest ADHD?

Czym jest ADHD? Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, ADHD (ang. Attention Deficyt Hiperactivity Disorder) uznaje się obecnie za najbardziej rozpowszechnione zaburzenie rozwojowe, dotyka ono ok. 5% dzieci (Braaten i Rosen., 2000). Behawioralne syndromy można scharakteryzować jako trwałe i rozwojowo …
Read More